مقاله بررسی کارایی کربن فعال به دست آمده از هسته خرما در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های مائی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۰۲ تا ۵۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی کربن فعال به دست آمده از هسته خرما در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های مائی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایزوترم جذب
مقاله سینتیک
مقاله کربن فعال
مقاله متیلن بلو
مقاله هسته خرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لیلی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رماوندی بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رنگ ها در بسیاری از صنایع استفاده می شوند. تخلیه فاضلاب ها و پساب های رنگی این صنایع به آب های پذیرنده، می تواند باعث ایجاد مشکلات قابل توجهی از جمله افزایش سمیت و افزایش COD در این محیط ها شود. بنابراین باید این فاضلاب ها به نحو مقتضی تصفیه شوند. در این مطالعه، کارایی کربن فعال به دست آمده از هسته خرما گونه Phoenixdactylifera برای حذف رنگ متیلن بلو از محلول های مائی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این پژوهش که از نوع تجربی بوده و در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفته، اثر پارامترهای مختلف شامل pH اولیه محلول (۱۲-۲)، دوز جاذب (۰٫۲۵-۵ mg/L)، غلظت رنگ (۵۰-۴۰۰ mg/L) و زمان تماس (۲۰-۴۳۰ min) بر کارایی جذب رنگ متیلن بلو توسط کربن فعال به دست آمده از هسته خرما مورد بررسی قرارگرفت. ایزوترم واکنش نیز با استفاده از معادلات مربوط بررسی شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که جذب رنگ در pH برابر ۸ با راندمان های خوبی انجام می گیرد. همچنین بررسی ایزوترم های جذب مشخص کرد که داده های آزمایشگاهی با مدل لانگمویر (۰٫۹۹۸ = R2) مطابقت داشته و حداکثر ظرفیت جذب نیز، برابر ۴۷۸٫۳ mg/g تعیین شد.
نتیجه گیری: با توجه به راندمان های به دست آمده بر روی غلظت های استفاده شده دراین مطالعه، می توان بیان داشت که کربن فعال به دست آمده از هسته خرما، به عنوان یک جاذب کارآمد و ارزان می تواند در حذف رنگ از فاضلاب ها مورد استفاده قرار گیرد.