مقاله بررسی کارایی پودر آلومینیوم در حذف نیترات از محلول های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۶ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی پودر آلومینیوم در حذف نیترات از محلول های آبی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیترات
مقاله پودر آلومینیوم
مقاله محلول های آبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلستانی فر حافظ
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: محوی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی انور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آب های زیرزمینی از مهم ترین منابع برای تامین آب شرب شهرها به شمار می روند. آلودگی آب های زیرزمینی در بسیاری از مناطق دنیا به صورت یک مشکل جدی مطرح است و نیترات شایع ترین آلاینده شیمیایی آب های زیرزمینی در جهان می باشد. افزایش آن در آب زیرزمینی منجر به غیر قابل استفاده شدن منابع آب زیرزمینی شده است. هدف از این مطالعه بررسی حذف نیترات از آب های زیرزمینی با استفاده از پودر آلومینیوم می باشد
روش کار: در این تحقیق امکان حذف نیترات از آب های زیرزمینی با استفاده از پودر آلومینیوم با مش ۲۰۰-۱۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه به صورت مجزا در بطری های ۲۵۰ ml در دمای ۲۰-۲۵ oC انجام گرفت. غلظت نیترات در طول موج های ۲۲۰ و ۲۷۵ نانومتر با اسپکتروفتومتر تعیین گردید. هر یک از آزمایشات سه بار تکرار و میانگین نتایج مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق مشخص ساخت که در سیستم ناپیوسته با افزایش PH و افزایش دز جاذب، کارایی حذف نیترات افزایش می یابد. به نحوی که در PH=10 زمان ۵۰ دقیقه و غلظت ۱۰ mg/l نیترات، ۵۲ درصد نیترات موجود در سیستم حذف گردید. همچنین با افزایش میزان پودر آلومینیوم از ۰٫۵ به ۱ گرم در لیتر کارایی حذف نیترات به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.
نتیجه گیری: با توجه به هزینه های نسبتا پایین، سهولت روش، ایمن بودن و کارایی مناسب این سیستم، استفاده از این روش جهت رفع آلودگی نیترات از منابع آب زیرزمینی جهت مصارف آشامیدنی و صنعتی پیشنهاد می گردد.