مقاله بررسی کارایی و تحلیل حساسیت شبیه های مختلف نرم افزار SIRMOD در طراحی آبیاری جویچه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی و تحلیل حساسیت شبیه های مختلف نرم افزار SIRMOD در طراحی آبیاری جویچه ای
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری جویچه ای
مقاله مرحله‌ پیشروی
مقاله مرحله‌ پسروی
مقاله تحلیل حساسیت
مقاله SIRMOD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادزاده مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: برومندنسب سعید
جناب آقای / سرکار خانم: لاله زاری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درصد زیادی از زمین های کشاورزی در ایران به صورت جویچه ای آبیاری می شوند که تحقیق درباره‌ کاربرد روش مزبور نیاز به توجه بیش تری دارد. از طرفی، کسب اطلاعات لازم برای پیش بینی و محاسبه‌ منحنی های پیشروی و پسروی آب در جویچه‌ها، مستلزم اندازه گیری های دقیق در داخل مزرعه می باشد، که این کار باعث صرف هزینه و وقت زیادی می گردد. مهمترین هدف این پژوهش ارزیابی نتایج حاصل از شبیه سازی شبیه‌ های آب‌پویایی، لختی صفر، و موج تحرکی با کاربرد اطلاعات مزرعه ای با نرم افزار SIRMOD می باشد. هم چنین، این نرم افزار به وسیله سه فراسنج ورودی شامل بده، ضریب زبری مانینگ و شیب زمین نیز مورد تحلیل حساسیت قرار می‌گیرد. آزمایش های صحرایی در مزرعه‌ پژوهش های دانشکده‌ مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام پذیرفت. داده ها از سه جویچه با بافت متوسط رسی به طول های ۶۰، ۸۰ و ۹۰ متر، در سه تکرار و تحت سه بده‌ی ۱، ۱٫۲۵ و ۱٫۵ لیتر بر ثانیه برداشت شدند. برای خطایابی از چهار شاخص آماری توزیع نسبت به خط ۴۵ درجه (a)، متوسط خطای پیش بینی شبیه‌ (Er)، ضریب وایازی (R2)، و متوسط خطای نسبی شبیه‌ (Ea) استفاده شد. نتایج تحلیل حساسیت نشان دادند که نرم افزار SIRMOD به تغییرات فراسنج های ورودی مذکور حساس است. هم چنین، مقادیر پیش بینی شده در مرحله‌ی پیشروی برای همه تیمارها و تمامی شبیه‌ ها بیش تر از مقادیر مشاهده شده بود. بطور کلی، مقادیرa و R2 بیانگر مناسب بودن شبیه‌های آب‌پویایی، و لختی صفر برای پیش بینی فرایند پیشروی جریان در مقایسه با شبیه‌ موج تحرکی بودند. با مقایسه‌ی شاخص های آماری مشاهده می شود که شبیه های لختی صفر و آب‌پویایی در این جا نیز مانند مرحله‌ پیشروی، مرحله پسروی را نسبت به شبیه‌ موج تحرکی بهتر شبیه سازی می کنند.