مقاله بررسی کارایی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی شهری از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده ها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی نواحی
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله بازده به مقیاس
مقاله شهرداری مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: منظم ابراهیم پور شیلا
جناب آقای / سرکار خانم: ایل بیگی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به ارزیابی کارایی نواحی شهرداری مشهد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس و با رویکردی ورودی محور و خروجی محور پرداخته است. داده های مربوط به نهاده ها و ستاده ها بر اساس اطلاعات موجود در شهرداری از مدیران نواحی اخذ شده است. ۱۱ عامل نهاده ای و ستاده ای (۵ عامل نهاده ای و ۶ عامل ستاده ای) بر اساس مطالعات پیشین، وظایف نواحی و نظرات کارشناسان خبره شهرداری مشهد احصا شده است. تعداد نواحی مناطق مختلف شهرداری مشهد ۴۰ ناحیه است که پس از حذف ۴ ناحیه به علت فقدان اطلاعات، تعداد ۳۶ ناحیه برای ارزیابی مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو رویکرد ورودی محور و خروجی محور، ۵۵ درصد نواحی صددرصد کارا است و کمترین میزان کارایی معادل ۲۰ درصد و میانگین کارایی ۳۶ ناحیه برابر ۸۴ درصد می باشد. نتایج بیانگر آن است که ۱۵ ناحیه از ۳۶ ناحیه مورد بررسی دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس و سایر نواحی دارای بازده ثابت به مقیاس هستند. بر اساس نتایج بدست آمده از رویکردهای ورودی محور و خروجی محور پیشنهادهایی مربوط به کاهش لازم در نهاده ها (بدون افزایش ستاده ها) و یا افزایش لازم در ستاده ها (بدون کاهش در نهاده ها) جهت بهبود کارایی نواحی ناکارا (۱۶ ناحیه) ارائه شده است.