مقاله بررسی کارایی منطق فازی در پیش بینی جریان روزانه رودخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۵۶۹ تا ۵۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی منطق فازی در پیش بینی جریان روزانه رودخانه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش بینی آبدهی
مقاله منطق فازی
مقاله سیستم استنتاج فازی (FIS)
مقاله رگرسیون خطی
مقاله حوضه لیقوان چای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبی زاده مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: مساعدی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی امیراحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش بینی و برآورد جریان رودخانه برای هر منطقه و حوضه آبریز به عنوان یکی از مهمترین پارامترها در استفاده بهینه از منابع آبی محسوب می شود. در این پژوهش از مدلی مبتنی بر منطق فازی (سیستم استنتاج فازی، Fuzzy Inference system FIS) برای انجام فرآیند پیش بینی جریان استفاده شده است. به این منظور از سه پارامتر بارندگی، دما و دبی روزانه حوضه آبریز لیقوان چای برای پیش بینی جریان روزانه رودخانه لیقوان، استفاده شد. در پیش پردازش اولیه داده ها، تصادفی بودن آن ها با استفاده از آزمون نقاط عطف مورد بررسی قرار گرفت. سپس جهت تعیین مدل های بهینه ورودی به سیستم ها، همبستگی نگار داده ها مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا جهت بررسی تاثیر دما در پیش بینی، این فرآیند با تفکیک ماه ها، انجام شد. ارزیابی نتایج پیش بینی ها با استفاده از معیارهای آماری از جمله معیار ناش- ساتکلیف نشان داد که مدل FIS دقت بالا (CNS=0.9976) و خطای کمی (RMSE=0.0113) در پیش بینی داشته است و این روش می تواند به عنوان روشی کارآمد و دقیق در پیش بینی جریان رودخانه به کار گرفته شود. همچنین با بررسی نتایج نهایی، مشخص شد که دما در برخی از ماه ها (فروردین و آذر) در پیش بینی موثر بوده است.