مقاله بررسی کارایی مدل های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون چندمتغیره در پیش بینی مصرف انرژی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۴۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی مدل های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون چندمتغیره در پیش بینی مصرف انرژی کشور
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف انرژی
مقاله رگرسیون چندمتغیره
مقاله شبکه های عصبی مصنوعی
مقاله نروفازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی میبدی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: طحاری مهرجردی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده مهرجردی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انرژی در کنار سایر عوامل تولید، عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی تلقی می شود و در عملکرد بخش های مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می کند. از این رو، مسوولان کشور باید تلاش کنند تا با پیش بینی دقیق تر مصرف انرژی و برنامه ریزی صحیح در هدایت مصرف، پارامترهای عرضه و تقاضای انرژی را به نحوی مطلوب کنترل کنند. هدف از این مقاله، بررسی کارایی مدل های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون چندمتغیره در پیش بینی مصرف انرژی کشور است. مطالعه موردی این تحقیق مربوط به انرژی مصرفی در بخش حمل و نقل ایران است. از این رو، برای بررسی حاضر، از داده های سالانه مصرف انرژی بخش حمل و نقل کشور، به عنوان متغیر خروجی مدل های پیش بینی و از داده های سالانه جمعیت کل کشور، تولید ناخالص داخلی و تعداد خودرو به عنوان متغیرهای ورودی مدل های پیش بینی استفاده شد. در پایان، نتایج پیش بینی مدل های مختلف با استفاده از شاخص های خطای استاندارد نسبی (RSE) و میانگین خطا (ME) و مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) ارزیابی شدند. نتایج ارزیابی نشان داد که مدل نروفازی (ANFIS)، نسبت به سایر مدل ها دارای بالاترین دقت در پیش بینی مصرف انرژی کشور است.