مقاله بررسی کارایی غشاء پوسته تخم مرغ در جذب فنل از محلول های مائی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۷ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی غشاء پوسته تخم مرغ در جذب فنل از محلول های مائی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غشاء
مقاله فنل
مقاله جذب
مقاله پوست تخم مرغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارایی هستی
جناب آقای / سرکار خانم: نوری سپهر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فنل از جمله آلاینده های سمی در فاضلاب های صنعتی می باشد که می تواند بر روی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب تاثیر نامطلوب بگذارد. روش های معمول برای حذف این فلز از فاضلاب اغلب گران قیمت هستند، بنابراین نیاز به یک روش ارزان قیمت و در دسترس برای تصفیه پساب وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر توسعه یک متد اقتصادی، سریع و در دسترس برای حذف آلاینده های آلی سمی از فاضلاب با استفاده از غشاء پوست تخم مرغ است.
روش کار: در این مطالعه تاثیر پارامترهای گوناگون همچون pH، زمان تماس، دما، مقدار غشاء و غلظت اولیه فنل بررسی شد. سپس مدل مرکب مرکزی (CCD) جهت ارزیابی تاثیر این متغیرها به کار گرفته شد. همچنین مشخصات شیمیایی و فیزیکی غشاء با استفاده از آنالیز SEM و XRF بررسی گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که مقادیر بهینه برای pH، مقدار غشاء، زمان تماس، دما و غلظت اولیه فنل به ترتیب ۳٫۶۳، ۳٫۷۸ گرم، ۱۱۵٫۵ دقیقه، ۲۰ درجه سانتیگراد و ۵ میلی گرم در لیتر به دست آمد. همچنین نتایج آنالیز CCD نشان داد که pH و غلظت فنل پارامترهای اساسی موثر در راندمان هستند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که پوست تخم مرغ بعنوان یک ماده زائد به دست آمده از صنایع غذایی، می تواند به عنوان یک جاذب موثر برای حذف فنل و دیگر آلاینده های آلی استفاده شود.