مقاله بررسی کارایی علف کش های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (.Oryza sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی علف کش های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (.Oryza sativa L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله سطوح کاهش یافته علف کش
مقاله علف هرز
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: سمیع زاده حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزاد فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی کارایی سطوح علف کش های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۴ تکرار، در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۹۰ انجام شد. در این آزمایش اثر کاربرد علف کش های کمتر و بیشتر از غلظت توصیه شده اگزادیارژیل (۴۵۰، ۹۰۰ و ۱۳۵۰ گرم در هکتار) و تیوبنکارب (۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۵۰۰ گرم در هکتار) بررسی شد. همچنین دو شاهد بدون وجین و دو بار وجین دستی نیز در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته برنج، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارها قرار گرفتند. کاربرد تیوبنکارب و اگزادیارژیل بیشتر از غلظت توصیه شده عملکرد دانه را نسبت به شاهد رقابت کامل به ترتیب ۶۱٫۷ و ۵۴٫۳ درصد افزایش داد که تفاوت معنی داری با هم نداشتند، اما با سایر تیمارها تفاوت معنی داری داشتند. بیشترین ارتفاع بوته (۱۳۴٫۶ سانتی متر)، تعداد پنجه (۱۶٫۶ عدد) و تعداد دانه در خوشه (۷۶٫۴) در غلظت بالای تیوبنکارب حاصل شد که ۱۰ تا ۴۴ درصد نسبت به شاهد رقابت کامل بالاتر بود. کمترین تعداد پنجه، دانه در خوشه و ارتفاع در شاهد رقابت کامل و غلظت کمتر از میزان توصیه شده دو علف کش به دست آمد. به طورکلی، غلظت بالای تیوبنکارب و اگزادیارژیل با کنترل ۷۵ و ۶۹ درصد وزن خشک کل علف های هرز نسبت به شاهد رقابت کامل، کارایی بالاتری در کنترل علف های هرز داشتند و عملکرد بهتری نسبت به سطوح پایین این علف کش ها نشان دادند.