مقاله بررسی کارایی شرکت های سرمایه گذاری به کمک معیارهای شارپ، ترینر و … و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد پرتفوی آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۷۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی شرکت های سرمایه گذاری به کمک معیارهای شارپ، ترینر و … و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد پرتفوی آنها
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت پرتفوی
مقاله معیارهای ارزیابی عملکرد
مقاله عوامل اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی زاداله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی نیا حامد
جناب آقای / سرکار خانم: افراسیابی شانی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به تحلیل کارایی مدیریت پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۷ به کمک معیارهای شارپ، ترینر، جنسن،M2  و نسبت ارزیابی پرداخته شده است. همچنین بمنظور تحلیل بهتر، اثر عوامل اقتصادی نیز که در گزارشات ماهانه بانک مرکزی ذکر می شوند بر پرتفوی آنها بررسی شده است. نتایج تحلیل های آماری با در نظر گرفتن پیش فرض های لازمه نشان داد که برخی از شرکت های سرمایه گذاری توانسته اند کارایی بهتری در مدیریت پرتفوی خود نسبت به بازار کسب کنند، بطوری که می توان بیان داشت در شرایطی که بازار تحت تاثیر بحران مالی قرار دارد سرمایه گذاری در اینگونه شرکت ها بهتر از تحصیل سهام سایر شرکت ها و تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری بصورت انفرادی است. در ارتباط با اثر عوامل اقتصادی نیز تحلیل رگرسیون پیشرونده نوسانات نرخ ارز را موثرترین عامل بر بازده اینگونه شرکت ها شناسایی کرد.