مقاله بررسی کارایی شاخص دینامیک میکروبی و فعالیت آنزیمی نسبت به روش های متداول و استفاده از آن به منظور تعیین میزان رسیدگی کود کمپوست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی شاخص دینامیک میکروبی و فعالیت آنزیمی نسبت به روش های متداول و استفاده از آن به منظور تعیین میزان رسیدگی کود کمپوست
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمپوست
مقاله فعالیت آنزیمی
مقاله دینامیک میکروبی
مقاله مواد زائد شهری
مقاله بیومس میکروبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجات زاده باراندوزی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی بروجنی فتح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در این مطالعه به بررسی آزمایشگاهی دینامیک میکروبی و فعالیت آنزیمی به منظور بررسی میزان تجزیه مواد آلی در طول انجام فرایند کمپوست سازی سریع و متداول مواد زائد شهری پرداخته شده است.
مواد و روش ها: با استفاده از شاخص دینامیک میکروبی و فعالیت آنزیمی آنزیمهای آمیلاز، پروتئاز، فسفاتاز و سلولاز به بررسی رسیدگی کمپوست پرداخته شده است. همچنین پارامترهای مختلف مثل سرعت هوادهی، افزودن مواد شیمیایی مثل گلوکز (G) و اسید استیک (AA) و کاربرد بیومس میکروبی (M) به منظور تسریع در تجزیه مواد زائد شهری مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که تجزیه مواد آلی با سرعت بالایی (در طول ۹ تا ۱۲ روز) در فرایند کمپوستینگ سریع کنترل شده نسبت کربن به ازت C/N)) را به کمتر از ۱۵ رسانده است که این نسبت تاکنون به عنوان یکی از شاخصهای رسیدگی کود تلقی می شد. در صورتی که در فرایند کمپوستینگ معمولی در مدت زمان ۲۰ روز نسبت C/N به زیر ۲۰ رسیده است. تولید آنزیم های انتخاب شده (آمیلاز، پروتئاز، فسفاتاز و سلولاز) نشانگر سرعت تجزیه ویژه مواد آلی ناپایدار موجود در مواد زائد شهری می باشد.
نتیجه گیری: بنابراین میتوان از این مطالعه استنباط نمود که فرایند کنترل شده کمپوستینگ مواد زائد شهری در مقایسه با روش متداول با سرعت بیشتری انجام می شود و روشهای استفاده از شاخص دینامیک میکروبی و فعالیت آنزیمی به جای روشهای سنتی در تعیین میزان رسیدگی کود، شاخصهای دقیقتری می باشند.