مقاله بررسی کارایی جذب پنتاکلروفنل با استفاده از بیومس قارچ فانروکیت کرایزوسپوریوم از محلول های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی جذب پنتاکلروفنل با استفاده از بیومس قارچ فانروکیت کرایزوسپوریوم از محلول های آبی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیومس قارچ
مقاله فانروکیت کرایزوسپوریوم
مقاله پنتاکلروفنل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی صلاح
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فردمال جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پنتاکلروفنل یک ترکیب آلی است که حتی در غلظت های پایین هم اثرات زیان آور دارد که این ترکیب به مقدار زیاد در ساخت ترکیبات علف کش، بیو ساید و کارخانه های چوب بری مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین حذف پنتاکلروفنل از آب و فاضلاب اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی کارایی بیومس قارچ فانروکیت کرایزوسپوریوم در جذب پنتاکلروفنل است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی پس از تهیه و فعال سازی سوش قارچ فانروکیت کرایزوسپوریوم سوش قارچ در پلیت های محیط کشت پتیت و دکستروز آگار رشد داده شدند سپس بیومس قارچ فانروکیت کرایزوسپوریوم تهیه گردید و برای مطالعه جذب پنتاکلروفنل مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش پنتاکلروفنل از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا استفاده شد.
یافته ها: بررسی پارامترهای مورد مطالعه نشان داد که کارآیی جذب پنتاکلروفنل با افزایش دوز بیومس افزایش می یابد. درصد جذب پنتاکلروفنل با افزایش غلظت اولیه پنتاکلروفنل کاهش یافت داد. حداکثر جذب پنتاکلروفنل در pH اسیدی به دست آمد. داده های آزمایشات جذب از مدل ایزوترم جذب لانگمیر تبعیت می کند (R2=0.992). مقدار PHZPC برای بیومس، ۶٫۱ است. نتایج آزمایش BET نشان داد که بیومس قارچ فانروکیت کرایزوسپوریوم دارای سطح حفرات ۱٫۲۷۵ m2/g و بیشترین فراوانی قطر حفرات بیومس مربوط به قطر ۱٫۲۲ نانومتر می باشد.
استنتاج: نتایج نشان داد که می توان از فرآیند جذب با استفاده از بیومس قارچ به عنوان یک روش موثر برای جذب پنتاکلروفنل از محلول های آبی در غلظت های پایین و pH اسیدی استفاده کرد.