مقاله بررسی کارآیی پوکه معدنی اصلاح شده با اسید کلریدریک در تصفیه پساب های نساجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی کارآیی پوکه معدنی اصلاح شده با اسید کلریدریک در تصفیه پساب های نساجی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوکه معدنی
مقاله جذب سطحی
مقاله پساب های نساجی
مقاله رنگ های آزو
مقاله سیستم ناپیوسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: سمرقندی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوری سپهر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی کلهری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: فضل زاده مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مشخصه اصلی پساب های نساجی رنگی بودن آنهاست و حاوی انواع آلاینده های آلی و غیرآلی می باشند. بنابراین لازم است که این گونه پساب ها قبل از تخلیه به محیط، با استفاده از روش های موثر مورد تصفیه قرار گیرند.
روش کار: جاذب مورد استفاده از منطقه تیکمه داش آذربایجان شرقی تهیه گردیده و به منظور افزایش میزان جذب، با اسیدکلریدریک مورد شستشو قرار گرفت. خصوصیات جاذب با استفاده از تکنیک XRF و SEM مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه از رنگ های Acid Red 18 و Acid Red 14 به عنوان دو نوع رنگ آزو جهت بررسی قابلیت پوکه معدنی اصلاح شده با اسید کلریدریک در تصفیه پساب های نساجی استفاده گردید. تاثیر زمان تماس و غلظت اولیه محلول رنگ بر روی کارایی حذف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از دو مدل ایزوترمی فروندلیخ و لانگمیر جهت محاسبه ثابت تعادل و سنتیک فرآیند جذب استفاده گردید.
یافته ها: کارایی حذف هر دو نوع رنگ با افزایش زمان تماس و غلظت اولیه محلول رنگ افزایش یافت. نتایج حاصل از برازش داده های ثابت تعادل مشخص ساخت که حذف رنگ های Acid Red 18 و Acid Red 14 به ترتیب از معادلات ایزوترمی لانگمویر و فروندلیخ پیروی می کند. حداکثر ظرفیت جاذب مورد استفاده برای جذب رنگ های Acid Red 18 و Acid Red 14 به ترتیب برابر ۲۹٫۷ و ۳٫۱۲۵ میلی گرم به ازای هر گرم از جاذب به دست آمد که نشان دهنده ظرفیت بالای جاذب مورد استفاده برای حذف رنگ Acid Red 18 در مقایسه با رنگ Acid Red 14 می باشد. همچنین نتایج حاصل از برازش داده های زمان تعادل بر روی معادلات سنتیکی نشان داد که سینتیک حذف رنگ هایAcid Red 18  و Acid Red 14 از معادله شبه درجه دوم پیروی می کند.
نتیجه گیری: بطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که می توان از پوکه معدنی اصلاح شده با اسیدکلریدریک به عنوان یک نوع جاذب ارزان قیمت در جهت حذف رنگ های آزو استفاده کرد.