مقاله بررسی کارآیی و اندازه بهینه نهاده ها در تولید برنج؛ مطالعه موردی: شالی کاران بخش کامفیروز استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی کارآیی و اندازه بهینه نهاده ها در تولید برنج؛ مطالعه موردی: شالی کاران بخش کامفیروز استان فارس
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب مصرفی
مقاله برنج
مقاله بخش کامفیروز
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله کارآیی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی کارآیی محصولات کشاورزی و تعیین اندازه بهینه مصرف نهاده عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در شناخت نقاط قوت برای افزایش تولید و عمل کرد آن ها، بی نیاز به هزینه افزوده است. در این مطالعه، انواع کارآیی فنی، اقتصادی، تخصیصی، مدیریتی و مقیاس و اندازه بهینه نهاده های تولید برنج، با تاکید بر نهاده آب، برای تولیدکنندگان برنج بخش کامفیروز محاسبه شد. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بود و آمار و داده ها از راه تکمیل ۲۱۱ پرسش نامه در سال کشاورزی ۸۹-۱۳۸۸ جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی های فنی، تخصیصی، اقتصادی، مدیریتی و مقیاس شالی کاران منطقه مورد بررسی به ترتیب ۷۲، ۴۰، ۲۹، ۷۹، ۹۱% است. بیش ترین اندازه استفاده ناکارآ از نهاده ها مربوط به آب آبیاری با ۴۰% ناکارآیی در استفاده از این نهاده است. مصرف بهینه آب آبیاری برنج منطقه حدود ۱۱۴۲۰ متر مکعب در هکتار بود.