مقاله بررسی کارآیی اینترالیپید در کاهش سمیت کلیوی مرتبط با آمفوتریسین B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷۷۴ تا ۷۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی کارآیی اینترالیپید در کاهش سمیت کلیوی مرتبط با آمفوتریسین B
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمفوتریسین B داکسی کولات
مقاله اینترالیپید
مقاله سمیت کلیوی
مقاله قارچی
مقاله عفونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسیبی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: خضراییان حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان منشادی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آمفوتریسین B داکسی کولات (Amphotericin B Deoxycholate, ABD) دارویی کارآمد در درمان بیماری های قارچی است اما عوارضی چون سمیت کلیوی می تواند محدودیت هایی در استفاده بهینه از آن ایجاد کند. این مطالعه با هدف بررسی اثر اینترالیپید در کاهش سمیت کلیوی داروی آمفوتریسین انجام شد.
روش بررسی: این تحقیق یک کارآزمایی بالینی تصادفی می باشد. بیماران مبتلا به عفونت قارچی بستری شده در بیمارستان های امیر اعلم و امام خمینی (ره) شهر تهران در طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ به شکل تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در هر دو گروه ABD با دوز ۱ mg/Kg/day به صورت انفوزیون وریدی چهار ساعته در داخل سرم دکستروز ۵% تجویز گردید. در گروه مداخله علاوه بر تجویز آمفوتریسین B، اینترالیپید ۱۰% به مقدار ۵۰۰ میلی لیتر روزانه حداکثر یک ساعت پس از دریافت داروی ضد قارچ تجویز شد. سمیت کلیوی (افزایش حداقل ۵۰% در کراتینین سرم به یک حداقل بالای ۲mg/dl)، روند تغییرات کراتینین روزانه در دو هفته اول درمان و تعدادی شاخص های فرعی عملکرد کلیوی در دو گروه اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. به عنوان یک هدف فرعی موارد ایجاد هیپوکالمی نیز در دو گروه مقایسه شد.
یافته ها: ۳۱ بیمار در مطالعه وارد شدند. تعداد موارد سمیت کلیوی و سایر شاخص های فرعی کارکرد کلیوی در گروه های کنترل و مداخله تفاوت معنی دار آماری نداشتند (p<0.05). هم چنین روند تغییرات کراتینین روزانه در دو هفته اول درمان نیز در دو گروه تفاوت معنی دار نداشت (p=0.62). میزان هیپوکالمی نیز در دو گروه تفاوت آماری معنی دار را نشان نمی داد (p=0.47).
نتیجه گیری: تجویز اینترالیپید در فاصله زمانی بسیار کوتاه پس از تجویز آمفوتریسین B اثری بر سمیت کلیوی ناشی از آن ندارد. هم چنین این مداخله تاثیری بر میزان موارد ایجاد هیپوکالمی مرتبط با آن نیز ندارد.