مقاله بررسی ژئوشیمیایی عناصر سنگین در مغزه های رسوبات دریایی سواحل خلیج فارس و تاثیرات بیولوژیک آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ژئوشیمیایی عناصر سنگین در مغزه های رسوبات دریایی سواحل خلیج فارس و تاثیرات بیولوژیک آن ها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلیج فارس
مقاله ژئوشیمی
مقاله Pb ،Ni ،Ca

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشقلی فراهانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مکی آل آقا مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلاینده هایی چون فلزهای سنگین می توانند بر روی رسوبات دریایی جذب شده و در درازمدت اکولوژی این اکوسیستم ها را با آسیب های جدی رو به رو کنند. بنابراین تعیین مقدار این آلاینده ها در زمان های گوناگون برای حفظ بهداشت، سلامت و پاک سازی محیط های دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این بررسی یک نمونه مغزه از رسوبات سواحل بوشهر خلیج فارس برای تعیین مقدار فلزهای سنگین Cu، Pb،Zn ، Ni،Mn ،Fe  و نیز O.M, Ca میزان ماده آلی) مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این امر و با توجه به این که هر چه رسوبات دانه ریزتر باشند، پتانسیل جذب آلودگی بیش تری دارند، ابتدا ذرات کوچک تر از ۶۳ میکرون با استفاده از الک مش ۲۳۰ جدا شدند. رسوبات توسط اون در دمای ۷۰oc به مدت ۲۴ ساعت خشک شدند، سپس مقدار مشخصی از آن ها وزن شده و توسط اسیدهای HCl, HNO3 و HClO4 مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت. برای اندازه گیری فلزات سنگین نیز از دستگاه جذب اتمی استفاده شد و نتیجه زیر با توجه به آنالیزهای آماری و دیاگرام آنالیز خوشه ای به دست آمد.
میانگین غلظت عناصر Ni, Pb و Ca در نمونه بیش تر از رسوبات جهانی و پوسته زمین است. میانگین غلظت عناصر Cu،Zn وMn ،Fe و Al کم تر از رسوبات جهانی و پوسته زمین است. بالا بودن غلظت Ca در رسوبات می تواند مربوط به ساختار زمین شناسی منطقه و هم چنین بالا بودن میزان باروری در این منطقه باشد.
غلظت بالای کلسیم در منطقه می تواند به عنوان یک عامل رقیق کننده عمل کرده و باعث کاهش غلظت برخی از عناصر بالا شود.
میزان مواد آلی (O.M) در منطقه از عدد بالایی برخوردار است و با توجه به نتیجه آنالیز خوشه ای، مواد آلی فقط تا حدود بسیار کمی منشاء زمینی دارند. نتیجه این بررسی نشان داد که رسوبات خلیج فارس در زمان نمونه برداری (آذرماه ۱۳۷۹) از حیث تجمع فلزات سنگین نسبت به عناصر Pb و Ni آلایندگی دارد.