مقاله بررسی چگونگی تاثیر تبلیغات انتخاباتی بر رفتار گروه های مخاطب در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری (مطالعه موردی: شهروندان شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی چگونگی تاثیر تبلیغات انتخاباتی بر رفتار گروه های مخاطب در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری (مطالعه موردی: شهروندان شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخابات
مقاله بازاریابی سیاسی
مقاله تبلیغات انتخاباتی
مقاله رفتار رای دهندگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخانی ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه ابزارها و مفاهیم بسیار زیادی از بازاریابی در سیاست سهیم شده و به آن معنای تازه ای بخشیده است. در جریان رقابت ها از جمله ابزارهایی که مورد استفاده کاندیداها قرار می گیرد، تبلیغات انتخاباتی است. این پژوهش به بررسی و تعیین میزان تاثیرگذاری ابزارهای تبلیغاتی بر رفتار گروه های مخاطب در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران پرداخته است. در این تحقیق ابزارهای تبلیغات انتخاباتی به دو دسته رسانه ای و غیررسانه ای تقسیم و تاثیر هر کدام بر رفتار مخاطبین با استفاده از پرسش نامه ای مشتمل بر ۳۳ سوال مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد که به صورت میدانی انجام شده است. شهروندان شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۳۶۲ نفر به دست آمده است. یافته های تحقیق، تاثیر استفاده از ابزارهای تبلیغات انتخاباتی بر رفتار گروه های مخاطب را البته متفاوت از یکدیگر تایید می کنند. یافته های مذکور می تواند در جهت افزایش موفقیت و پیروزی رقابت های انتخاباتی کاندیداها کارساز افتد.