مقاله بررسی چگونگی بازبینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در زبان فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی چگونگی بازبینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در زبان فارسی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه بازبینی مشخصه های فای
مقاله حالت فاعلی
مقاله مشخصه های خوانش پذیر
مقاله مشخصه های خوانش ناپذیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق بین فریده
جناب آقای / سرکار خانم: فرخنده صغری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزش گذاری مشخصه های فای (شخص، شمار) و حالت یا به عبارت دیگر مطابقه در زبان فارسی و بازبینی این مشخصه ها با تکیه بر رویکرد کمینه گرا، یکی از موضوعات پیچیده است که به دلیل بی نظمی هایی که در ساختار گروه فعلی به خصوص هسته فعل در زبان فارسی مشاهده می شود، گاهی فرآیند بازبینی را به طور کلی با مشکل مواجه می سازد. نگارندگان جستار حاضر تلاش کرده اند تا با در نظر گرفتن ساختارهای مختلف فعلی (ساده، مرکب) با در نظر داشتن جهت های مختلف (معلوم و مجهول) و نمودهای مختلف (ساده، استمراری، کامل) چگونگی ارزش گذاری مشخصه ها و بازبینی آنها را مورد بررسی قرار دهند. از دست آوردهای این پژوهش آن است که در زبان فارسی فعل ها تحت تاثیر مشخصه فعلی قوی هسته زمان خودایستا به هسته مذکور حرکت می کنند. مطابق نظریه بازبینی برنامه کمینه گرا مشخصه های فای خوانش ناپذیر هسته زمان در زبان فارسی به وسیله گروه اسمی فاعل ارزش گذاری و بازبینی می شوند. مشخصه های مذکور پس از ارزش گذاری و بازبینی، در بخش آوایی بر روی فعل تظاهر می یابند. گروه اسمی فاعل نیز از هسته زمان خودایستا حالت فاعلی دریافت می کند. بازبینی حالت مفعولی نیز توسط هسته گذرا صورت می گیرد.