مقاله بررسی چگالی ترازهای انرژی هسته های اگزوتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی چگالی ترازهای انرژی هسته های اگزوتیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چگالی ترازهای انرژی هسته ای
مقاله هسته های اگزوتیک
مقاله کدهای واکنش هسته ای
مقاله ساختار هسته ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصری نصرآبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سپیانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چگالی ترازهای انرژی هسته ای یکی از ویژگی های مختص هر هسته می باشد که اهمیت و کاربرد آن، شامل طیف وسیعی از حوزه ها از اخترفیزیک تا پزشکی هسته ای است. با توجه به اینکه تلاش های آزمایشگاهی و نظری بسیار کمی برای مطالعه بر روی هسته های دور از خط پایداری صورت گرفته است، بررسی چگالی ترازهای انرژی این هسته ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین از آنجایی که چگالی تراز های هسته ای یک ورودی تعیین کننده در کدهای واکنش هسته ای می باشد، بررسی روش های معتبر برای محاسبه این کمیت ضروری است. در این تحقیق ضمن معرفی روش ها و مدل های محاسبه چگالی تراز برای کاربردهای عملی، ما از روش توزیع طیفی دقیق (SPDM) برای تعیین چگالی ترازهای انرژی دو هسته اگزوتیک غنی از نوترون و غنی از پروتون با عدد جرمی یکسان استفاده کردیم.