مقاله بررسی چرخه تعارض در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با تاکید بر دوره ۱۳۹۲ – ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم سیاسی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی چرخه تعارض در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با تاکید بر دوره ۱۳۹۲ – ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روابط ایران و عربستان سعودی
مقاله چرخه تعارض
مقاله ژئوپلتیک
مقاله هویت
مقاله ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: علیخانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی روابط پر فراز و نشیبی را تجربه کرده اند. الگوهای رفتاری حاکم بر این روابط، با «تعارض» آغاز و پس از دو دوره «همزیستی» و «همکاری» مجددا به «تعارض» با یکدیگر بازگشته است. ادعای این مقاله آن است که در بررسی این روابط و الگوهای رفتاری حاکم بر آن، باید به سه عامل «هویت» با تاکید بر ایدئولوژی دو کشور، «ژئوپلتیک» منطقه و دو بازیگر مورد بررسی و «ساختار» نظام بین الملل به عنوان عوامل شکل دهنده این الگوهای رفتاری توجه نمود. چرا که نحوه تعامل این سه عامل موجب نزدیکی یا تقابل دو کشور شده است و به طور مشخص پررنگ شدن و تلاقی رقابت های هویتی با رقابت های ژئوپلتیکی در کنار فشارهای ساختاری نظام بین الملل به حاکم شدن الگوی تعارض در روابط طرفین انجامیده است.