مقاله بررسی چالش ها و نیازهای بیماران مبتلا به لوسمی در فرآیند تشخیص و درمان سرطان خون در ایران از دیدگاه متخصصین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی چالش ها و نیازهای بیماران مبتلا به لوسمی در فرآیند تشخیص و درمان سرطان خون در ایران از دیدگاه متخصصین
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متخصصن
مقاله تشخیص
مقاله درمان
مقاله لوسمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی بی نیاز رامین
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نژاد نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفایی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: سفیدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شناخت دقیق نیازهای بیماران لوسمیک و حرکت در جهت رفع آن ها سبب ارتقای استانداردهای سلامت در کشور خواهد شد. پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی این نیازها و بررسی روند تشخیص و درمان بیماران لوسمی در ایران به همراه کاستی های موجود از دیدگاه صاحب نظران این امر انجام شده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی است که به روش خوشه ای تصادفی بین ۱۰۱ نفر از متخصصین هماتولوژی، هماتو اونکولوژی و پاتولوژی شاغل در سراسر کشور انجام گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۰ و روایی معتبر انجام گرفت. به منظور آنالیز داده ها از آزمون آماری Chi-Square استفاده شد.
یافته ها: طبق دیدگاه متخصصین، کمبود امکانات پیشرفته مورد نیاز تشخیصی در شهرهای کوچک، عدم تشخیص به موقع خصوصا در مورد لوسمی های مزمن و توجه ناکافی به وضعیت روحی بیماران در طی پروسه درمان از جمله مهم ترین معضلات سیستم تشخیص و درمان لوسمی ها در ایران به شمار می آید.
نتیجه گیری: معطوف شدن سیاست های سلامت به سوی توجه بیشتر به تجهیز مراکز درمانی در تمامی استان ها و کاهش سیاست های منتج به تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ، توجه کافی به وضعیت روحی بیماران توسط مراکز مشاوره در پروسه درمان و در نهایت حمایت مالی سازمان های دولتی و غیر دولتی از بیماران لوسمیک، مسیر رسیدن به سطح استانداردهای مدرن را هموارتر از گذشته خواهد کرد.