مقاله بررسی پوشش گیاهان آبزی و نیمه آبزی رودخانه دز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسی پوشش گیاهان آبزی و نیمه آبزی رودخانه دز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان آبزی
مقاله رودخانه دز
مقاله طیف زیستی
مقاله پراکنش جغرافیایی
مقاله دزفول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: رومیانی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: قائنی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: منیعات میلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق گیاهان آبزی و نیمه آبزی رودخانه دز طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفتند. رودخانه دز یکی از ۵ رودخانه مهم دائمی در استان خوزستان می باشد که اطراف آن را بیشه زارهایی بصورت پیوسته یا منقطع با تراکم های مختلف به وسعت ۱۵٫۸۷۳ هکتار پوشانده است. در منطقه مورد مطالعه ۶۸ گونه گیاه متعلق به ۴۳ جنس و ۲۸ خانواده شناسایی شدند. غالب ترین گونه های آبزی حاشیه ای موجود در منطقه Phragmites australis و Juncus effusus بودند. گونه Polygonum cespitosum فراوان ترین گونه بن در آب منطقه مطالعاتی به شمار آمد. گونه های جنس  Potamogeton spp. بیشترین تنوع گونه ای غوطه ور آبزی را به خود اختصاص دادند. در حوزه مطالعاتی هیچ گونه گیاه آبزی شناوری دیده نشد. در منطقه حفاظت شده بیشه عباس آباد دزفول در جنوب رودخانه دز، بیشترین تنوع گیاهان آبزی غوطه ور مشاهده شد که به علت راکد شدن آب و وفور مواد مغذی ناشی از کودهای کشاورزی در این منطقه بود. طبق نتایج این مطالعه، گیاهان غوطه ور بیشترین تنوع را به خود اختصاص دادند. خانواده های Juncaceae، Potamogetonaceae،Polygonaceae ، Cyperaceae و Poaceae فراوان ترین گونه های آبزی مشاهده شده در منطقه می باشند. جنوب رودخانه دز با ۳۶ گونه تنوع بیشتری نسبت به حوزه های شمال و مرکز نشان داده در حاشیه شمالی رودخانه مورد نظر، جلبک سبز Chara sp. مشاهده گردید که مشکلاتی را در طول این رودخانه بوجود آورده بود. از لحاظ تعلق جغرافیای گیاهی گونه های ایرانی- تورانی با ۴۲ درصد بیشترین تنوع را داشتند و بیشترین طیف زیستی منطقه با ۱۷ درصد متعلق به هیدروفیت ها و تروفیت ها بود.