مقاله بررسی پنوموتوراکس در نوزادان تحت تهویه مکانیکی بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان مهدیه تهران طیسال های ۱۳۸۱-۱۳۷۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی پنوموتوراکس در نوزادان تحت تهویه مکانیکی بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان مهدیه تهران طیسال های ۱۳۸۱-۱۳۷۵
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنوموتوراکس
مقاله بخش مراقبت ویژه نوزادان
مقاله تهویه مکانیکی
مقاله نوزاد
مقاله مرگ و میر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قراط فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پنوموتوراکس و مرگ و میر ناشی از آن در دوره نوزادی بسیار شایع است. این عارضه، در نوزادانی که تحت تهویه مکانیکی قرار دارند، شایع تر است. بررسی عوامل موثر بر بروز این عارضه در کاهش مرگ و میر ناشی از آن بسیار حائز اهمیت می باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی شیوع پنوموتوراکس و مرگ و میر ناشی از آن در نوزادان تحت تهویه مکانیکی و نیز عوامل موثر برآن به انجام رسیده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، کلیه نوزادان بستری در NICU بیمارستان تخصصی اطفال در مدت ۶ سال مورد بررسی قرار گرفته اند. تمامی نوزادان که تحت تهویه مکانیکی دچار پنوموتوراکس شده، وارد مطالعه شده اند. اطلاعات ضروری شامل وزن زمان تولد، جنس نوزاد، محل پنوموتوراکس، روش زایمان، درمان با سورفاکتانت میزان pco2 و PIP، زمان بروز پنوموتوراکس بعد از تهویه مکانیکی و زمان فوت پس از پنوموتوراکس با استفاده از پرونده بیمارستانی نوزاد استخراج گردیده است. داده ها، پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ مورد آنالیز قرار گرفته است. یافته ها: ۱۸۶۴ نوزاد در طی ۶ سال در NICU بستری شده اند. ۵۰۰ نوزاد (۳۰ درصد) نیاز به تهویه مکانیکی پیدا کرده و از این تعداد، ۹۵ مورد (۱۹ درصد) دچار پنوموتوراکس شده اند. ۸۲ مورد (۸۶ درصد) دارای وزن پایین زمان تولد بوده اند. در بررسی بیماری زمینه ای اولیه ۹۳ درصد HMD، ۴ درصد آسپیراسیون مکونیال، ۳ درصد علت ناشناخته بوده است. بین جنس نوزاد و روش زایمان با میزان بروز پنوموتوراکس تحت تهویه مکانیکی ارتباط معناداری مشاهده نشده است (P<0.05). همچنین بین دریافت یا عدم دریافت سورفاکتانت با میزان مرگ و میر ناشی از پنوموتوراکس، ارتباط معناداری وجود نداشته است (P>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای پنوموتوراکس و مرگ و میر ناشی از آن، توجه به عوامل قابل پیشگیری مانند ارتقای کیفیت مراقبت پرستاری و نیز پیشگیری از زایمان های زودرس، می تواند در کاهش این عارضه بسیار موثر باشد.