مقاله بررسی پلی مورفیسم ژن سوپراکسید دیسموتاز ۱ و ارتباط آن با رتینوپاتی و نفروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ در اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۴۴۲ تا ۴۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی پلی مورفیسم ژن سوپراکسید دیسموتاز ۱ و ارتباط آن با رتینوپاتی و نفروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ در اهواز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت ملیتوس
مقاله ژن Superoxide dismutase1
مقاله پلی مورفیسم
مقاله ژنتیک
مقاله مطالعه مورد
مقاله شاهدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی اصل جواد
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی زاده ارغوان
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازیان حاجیه بی بی
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازیان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: گلچین ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت شایع ترین بیماری غدد درون ریز و یکی از شایع ترین بیماری های غیر واگیر دنیا است که سالانه افراد زیادی را درگیر می کند. جمعیت فراوانی از افراد، از ابتلا به دیابت از نفروپاتی و رتینوپاتی دیابتی رنج می برند. استرس های اکسیداتیو در بروز این دو عارضه نقش به سزایی دارند. آنزیم سوپراکسید دیسموتاز SOD) یا (Superoxide dismutase نقش عمده ای در سم زدایی گونه های فعال اکسیژن دارند. بنابراین، یک نقش محافظتی علیه نفروپاتی و رتینوپاتی دیابتی دارد. مطالعات مختلفی تاثیر پلی مورفیسم های مختلف این ژن را در بروز آسیب های بافتی افراد دیابتی آشکار کرده اند.
روش ها: در مطالعه حاضر، دو پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در ۱۴۵ نفر از افراد بیمار (گروه مورد) و ۱۴۵ نفر از افراد سالم (گروه شاهد)، بررسی شد. نمونه های DNA بعد از جمع آوری نمونه خون افراد مورد و شاهد استخراج شد و پلی مورفیسم نمونه ها با به کارگیری روش PCR-RFLP (Polymerase chain reaction-Restriction fragment length polymorphism) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: با بررسی پلی مورفیسم rs20704242 در افراد مورد و شاهد مبتلا به نفروپاتی، توزیع فراوانی ژنوتیپی معنی داری مشاهده شد (P=0.005 و x2=7.55). در حالی که در افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی، توزیع این پلی مورفیسم ارتباط معنی داری نشان نداد. از آن جا که در پلی مورفیسم rs2234694، تمام افراد بیمار مورد مطالعه دارای ژنوتیپ AA بودند، بنابراین هیچ گونه آزمون آماری برای بررسی ارتباط بین این پلی مورفیسم و نفروپاتی دیابتی و رتینوپاتی دیابتی قابل انجام نبود.
نتیجه گیری: توصیه می شود افرادی که در مراحل اولیه دیابت شناسایی می شوند، آزمایش بررسی مولکولی برای بررسی این پلی مورفیسم انجام شود تا افراد مستعد به ابتلا به نفروپاتی دیابتی مشخص شوند و اقدامات درمانی مناسب برای آن ها صورت گیرد.