مقاله بررسی پروفایل روان شناختی (اضطراب، افسردگی، اعتماد به نفس و احساس بدشکلی) در بیماران مبتلا به انواع مختلف ریزش مو و مقایسه آن با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی پروفایل روان شناختی (اضطراب، افسردگی، اعتماد به نفس و احساس بدشکلی) در بیماران مبتلا به انواع مختلف ریزش مو و مقایسه آن با افراد سالم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریزش مو
مقاله اضطراب
مقاله افسردگی
مقاله اعتماد به نفس
مقاله کیفیت زندگی
مقاله احساس بدشکلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادیبی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی کتایون
جناب آقای / سرکار خانم: افشار حمید
جناب آقای / سرکار خانم: حقایق عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ریزش مو می تواند همراه با نگرانی در مورد وضعیت ظاهری باشد که منجر به احساس بدشکلی یا کاهش اعتماد به نفس می گردد و علاوه بر این، می تواند باعث اضطراب و نگرانی شود و بر عملکردهای اجتماعی فرد مبتلا تاثیر بگذارد.
روش ها: این مطالعه به فرم مقطعی بر روی دو گروه مورد و شاهد (۹۸ نفر در هر گروه) انجام شد. به هر یک از افراد دو گروه ۴ پرسش نامه اضطراب و افسردگی (Hospital anxiety and depression scale)، اعتماد به نفس (Rosenberg self-esteem scale)، کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF یا World health organization quality of life instrument) و احساس بدشکلی (BIDQ یا Body image disturbance questionnaire) داده شد و سپس نتایج این پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون t مستقل مقایسه شد.
یافته ها: در این مطالعه بین افراد گروه مورد و شاهد از نظر اعتماد به نفس، اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی تفاوت معنی دار وجود نداشت، اما از لحاظ احساس بدشکلی بین دو گروه اختلاف معنی دار بود (
P<0.001).
نتیجه گیری: افراد مبتلا به ریزش مو به وضوح دچار احساس بدشکلی در ظاهر خود هستند که می تواند روی عملکرد اجتماعی و میزان حضورشان در جامعه تاثیر بگذارد.