مقاله بررسی پراکنش و فراوانی جمعیت های فیتوپلانکتون رودخانه اترک در استان خراسان شمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۸۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی پراکنش و فراوانی جمعیت های فیتوپلانکتون رودخانه اترک در استان خراسان شمالی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکولوژی
مقاله رودخانه اترک
مقاله استان خراسان شمالی
مقاله فیتوپلانکتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدیرنژاد سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عقیلی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: پورصوفی طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدصمد
جناب آقای / سرکار خانم: فخرانی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل عبدالعظیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر در ۱۰ ایستگاه نمونه برداری پس از بازدید اولیه و با استفاده از نقشه گشت های میدانی در طول رودخانه اترک از تیر سال ۱۳۸۶ تا خرداد سال ۱۳۸۷ بصورت دو بار در ماه اجرا گردید. از هر ایستگاه در هر ماه با فیلتر کردن ۱۰۰ لیتر آب از فیتوپلانکتون ها نمونه برداری شد. نمونه برداری با تور پلانکتون گیری با چشمه ۲۰ میکرون صورت گرفت. در مجموع، ۱۴ جنس از سه شاخه شناسایی گردید. فیتوپلانکتون های شناسایی شده از شاخه Chlorophyta عبارتند بودند از جنس های؛ Chlorella، Stigeoclonium، Ankistrodesmus، Oocystis، Closterium، Eremosphara، Chlamydomonas و از شاخه Chrysophyta فیتوپلانکتون های جنس های: Nitzschia،Diatoma ، Navicula، Meridion، Gyrosigma و از شاخه Cyanophyta جنس های؛ Oscillatoria، Anabaena شناسائی گردید. در مجموع، فیتوپلانکتون جنس Chlorella بیشترین تراکم (n=1055) و جنس Meridion کمترین تراکم (n=120) را نشان دادند. همچنین در ایستگاه ۶ (بند نجف آباد) بیشترین تراکم فیتوپلانکتونی (n=753) و در ایستگاه ۳ (قره خان بندی) کمترین تراکم (n=389) مشاهده گردید. در کل با توجه به تنوع کم و همچنین تعداد اندک فیتوپلانکتون ها در کل نمونه ها (n=5852) می توان نتیجه گرفت که جمعیت فیتوپلانکتون های رودخانه اترک از نظر تنوع و تعداد در نمونه برداری قابل توجه نیست.