مقاله بررسی پراکنش و دامنه میزبانی جمعیت های نماتودهای خانواده Longidoridae در استان های مازندران، گلستان و سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی پراکنش و دامنه میزبانی جمعیت های نماتودهای خانواده Longidoridae در استان های مازندران، گلستان و سمنان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکندگی
مقاله نماتود
مقاله انگل گیاهی
مقاله Longidoridae ،Xiphinema ،Longidorus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی امره ای شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: هراتی ثمینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی پراکنش نماتودهای خانواده Longidoridae در سه استان مازندران، گلستان و سمنان، طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۹۰ در بهار و پاییز، سه مرحله عملیات نمونه برداری از خاک ریزوسفر گیاهان مختلف و شمارش جمعیت برخی از گ ونه های معرفی شده از این گ روه، نشان داد که جمعیت این نماتودها در خاک های مناطق جن گ لی و بکر با میزان هوموس بالا در عمق متوسط  40-45سانتی متر بیشتر بوده است. در این تحقیق پنج گونه Longidorus iuglandis، Longidorus rubi، Xiphinema index، Xiphinema pachtaicum و Xiphinema mazandaranense از مناطق مختلف گزارش شدند که گونه های L. iuglandis و L. rubi برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. در این تحقیق میزان پراکندگی و دامنه میزبانی جمعیت این گونه ها نیز بررسی شده است که بیشترین میزان جمعیت مربوط به گونه L.iuglandis با تعداد 48 نماتود از ریزوسفر درخت زردآلو درروستای آهوانو شهرستان دامغان میباشد. گونه های X. index و X. pachtaicum در اکثر مناطق مشاهده شدند که نشان می دهد جمعیت این گونه ها دارای پراکندگی بیشتری نسبت به بقیه گونه ها می باشد.