مقاله بررسی پراکنش قطع درختان نسبت به مراکز سکونتگاهی در جنگل های زاگرس و ارائه راهکارهای مدیریتی این منابع (مطالعه موردی: آذربایجان غربی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی پراکنش قطع درختان نسبت به مراکز سکونتگاهی در جنگل های زاگرس و ارائه راهکارهای مدیریتی این منابع (مطالعه موردی: آذربایجان غربی)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل های زاگرس
مقاله تخریب جنگل
مقاله کروسکال والیس
مقاله نمودار Area

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدانور
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی آزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل های زاگرس دومین اکوسیستم جنگلی طبیعی کشور می باشند که به دلیل بهره برداری های بی رویه و دخالت انسانی مساحت این جنگل ها دایما سیر نزولی پیموده است. برای بررسی روند تخریب با توجه به فاصله از روستا این مطالعه و پژوهش در چهار روستا واقع در مناطق جنگلی استان آذربایجان غربی در شهرستان های سردشت و پیرانشهر انجام گرفت. بدین منظور در هر روستا، در چهار جهت که دو جهت آن موازی خطوط میزان و دو جهت دیگر عمود بر آن بود عملیات آماربرداری انجام گرفت. برای آماربرداری در فواصل ۱۰۰ متری تعداد ۱۲۱ قطعه نمونه مربعی شکل به مساحت ۴ آر و به ابعاد ۲۰×۲۰ متر پیاده گردید و در هر قطعه تعداد درختان، گونه درختی و تعداد کنده درختان برداشت شد. آنالیز داده ها باExcel  و SPSS 16 انجام گرفت. بررسی وضعیت اختلاف بین متوسط تعداد کنده درختان در طبقات فاصله از روستا از آزمون کروسکال والیس با سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده شد. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین متوسط تعداد کنده درختان در طبقات فاصله از روستا اختلاف معنی دار وجود دارد و این مساله نشان داد که تخریب با فاصله از روستا رابطه معکوس دارد و تعداد کنده درختان می تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی میزان خسارت بر جنگل باشد بطوری که در روستاهای مورد مطالعه بیشترین تعداد کنده در طبقات فاصله ای ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ متری مشاهده شده و با فاصله گرفتن از روستا میزان کنده های شمارشی در قطعه نمونه کم می شود.