مقاله بررسی پراکنده روی شهر بروجرد و راهکارهای توسعه درونی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی شهری از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی پراکنده روی شهر بروجرد و راهکارهای توسعه درونی آن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه از درون
مقاله گسترش افقی و پراکنده
مقاله رشد هوشمند
مقاله شهر بروجرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکرحقیقی کیانوش
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گستردگی و گسیختگی کالبدی، بر سیمای بسیاری از شهرهای غربی کشور نمایان است. گستردگی کالبدی شهرها، در سالهای اخیر، می تواند ناشی از رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهر و تمرکز گرایی جمعیت و فعالیت و به طور کلی، به بهانه تامین نیاز مسکن و پیش بینی اراضی مسکونی باشد که از تبعات آن تجاوز به اراضی کشاورزی، باغات حاشیه شهر و نابودی چشم اندازهای طبیعی شهر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی پراکنده روی شهر بروجرد با استفاده از روش های مختلف و بیان ظرفیت های توسعه درونی این شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی می باشد که روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای بوده و بنا به نیاز از روش میدانی نیز بهره گرفته شده است. در این تحقیق ابتدا با کمک داده ها و آمارهای رسمی و اسناد طرح های توسعه شهری و با به کارگیری مدل های کاربردی هلدرن، آنتروپی شانون و توزیع چارکی و… مساله وقوع پراکنده رویی و گسیختگی کالبدی شهر بروجرد تایید و سپس با تعیین شاخص های توسعه درون شهری به بررسی قابلیت های مناطق دو گانه شهر بروجرد در راستای توسعه درونی شهر پرداخته شده است. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق و وجود ۲۲۳ هکتار اراضی بایر و ۹۴ هکتار اراضی ناکارآمد (اراضی قهوه ای) و ۴۷۹ هکتار گونه های بافت فرسوده مشخص شد که شهر بروجرد امکان توسعه از درون را دارد و می توان با بهره گیری از فضاهای نام برده شده، توسعه درونی را افزایش داد و مانع توسعه پراکنده و گسترش افقی شد.