مقاله بررسی پتانسیل پالایش کادمیوم در اندام های گوناگون اقاقیا (Robinia Pseudoacacia) و زبان گنجشک (Fraxinus Rotundifolia) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی پتانسیل پالایش کادمیوم در اندام های گوناگون اقاقیا (Robinia Pseudoacacia) و زبان گنجشک (Fraxinus Rotundifolia)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقاقیا
مقاله برگ
مقاله زبان گنجشک
مقاله ساقه
مقاله کادمیوم
مقاله گیاه پالایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه ئی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: شیروانی انوشیروان
جناب آقای / سرکار خانم: مخدوم مجید
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنویس مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: روحی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاه پالایی فناوری استفاده از گیاهان در رفع آلودگی ها از جمله فلزات سنگین از محیط و تجمع آن در بافت ها و اندام های گوناگون گیاه است. در این پژوهش، توانایی دو گونه زبان گنجشک و اقاقیا برای گیاه پالایی عنصر کادمیوم بررسی شد. در اسفندماه ۱۳۸۷ تعداد ۹۰ نهال دو ساله از این دو گونه در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج کشت شد. محلول هایی از کلرید کادمیوم در غلظت های ۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر تهیه و در خرداد ماه بر روی هر نهال برگ پاشی شد. سپس از برگ های هر نهال در دو نوبت در سال، یکی در مرداد ماه و نوبت بعدی در اوایل آبان ماه و شروع خزان، نمونه هایی برداشت شد. همچنین نمونه هایی از سر شاخه ها، ریشه، و خاک گلدان ها در دی ماه همان سال برداشت شد. غلظت کادمیوم در نمونه ها با استفاده از دستگاه ICP تعیین شد و داده ها با طرح کاملا تصادفی بررسی شدند. نتایج نشان داد که اختلاف مقادیر غلظت کادمیوم بین دو گونه در همه اندام ها معنی دار بود. میزان غلظت کادمیوم در زبان گنجشک در اندام های برگ مرداد ماه، برگ خزان شده، و ریشه از اقاقیا بیشتر بود. در ساقه میزان غلظت کادمیوم در اقاقیا بیشتر بود. بنابراین، از لحاظ انباشت کادمیوم، در کوتاه مدت (مانند بارش ناگهانی آلاینده) گونه زبان گنجشک ارزشمندتر، و در بلند مدت اقاقیا مناسب تر است. بیشترین میزان غلظت در برگ مرداد ماه زبان گنجشک (۴۶۱٫۵ میلی گرم در کیلوگرم) بود که بر اساس مطالعات پیشین ممکن است این گونه یک بیش انباشت کننده باشد.