مقاله بررسی پتانسیل کانی سازی تیپ ماسیوسولفاید در پهنه جنوبی البرز مرکزی (شمال تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه زمین شناسی ایران از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی پتانسیل کانی سازی تیپ ماسیوسولفاید در پهنه جنوبی البرز مرکزی (شمال تهران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماسیوسولفید
مقاله کروکو
مقاله تهران
مقاله پس قلعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عجایبی کیمیاسادات
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدوده مورد مطالعه در شمال استان تهران قرار گرفته است. این محدوده بخشى از رشته کوه البرز مرکزى محسوب مى شود. توده های نفوذی (با ترکیب بازیک) و خروجی موجود در این منطقه با سن ائوسن پسین سبب بروز دگرسانی در منطقه شده است. در این محدوده کانى زایى فلزى به طور جزئى صورت گرفته و آثارى از کانى سازى طلا، مس و سرب در حوالى دربند و پس قلعه وجود دارد. میزان کانی سازی سرب و روی در منطقه (پس قلعه) به ترتیب تا ۵ درصد و تا ۳ درصد و طلا و نقره به طور متوسط ۶۰۰ و ۱۰ پی پی ام می باشد. میزان طلا و نقره به ترتیب ۲۵ و ۶۵ گرم در تن نیز گزارش شده است. سنگ شناسی غالب این منطقه شامل سنگ های آذرآواری سازند کرج با سن ائوسن می باشد، با درنظر گرفتن این مهم که بین دو بخش شیل های پایینی و لیتیک توف های موجود، افق چینه شناسی مناسبی جهت کانی سازی وجود دارد و نیز با توجه به موقعیت ساختاری منطقه، شرایطی مناسب جهت تشکیل کانسارهای ماسیوسولفید تداعی می شود.
حضور دگرسانی های سریسیتی، رسی و پروپیلیتیک در منطقه، نحوه قرارگیری این دگرسانی ها نسبت به یکدیگر، نحوه و نوع کانی سازی (پیریت، کالکوپیریت، گالن و اسفالریت به صورت غالب در کنار ژاسپروئیدها در مرکز محدوده و کانه های منگنز و باریت در نواحی کناری)، توالی و زون بندی کانه و کانی های نامبرده، همچنین وجود لایه بندی ظریف در توف های دگرسان شده سیلیسی – فلدسپاتی حاوی کانی سازی، کانی سازی نواری ظریف لایه پیریت در این توف ها، پتانسیل کانی سازی طلا به همراه کانی های سولفیدی و حضور فازهای گرمابی به عنوان یک فاز کانی سازی تاخیری، با افزایش ناگهانی عیار طلا، وجود پدیده هایی همانند برش های گرمابی و رگه- رگچه های سیلیسی، که بخش ماسیوسولفید را قطع کرده اند، عمده ترین شواهد صحرایی این موضوع می باشند. همچنین هاله های ژئوشیمیایی که گسترشی در حدود ۱۵۰ متر دارند نیز، نشانه های غیر قابل انکاری بر این واقعیت هستند که کانی سازی پلی متالیک در منطقه می تواند از نوع ماسیوسولفید باشد و روندی مشابه با روند کانسارهای ماسیوسولفید نوع کروکو داشته باشد.