مقاله بررسی پایه های نظری موضوع تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت اسلامی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی پایه های نظری موضوع تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مبانی تصمیم گیری در مدیریت
مقاله مبانی اخلاق اسلامی
مقاله اخلاق نظری و اخلاق عملی در مدیریت
مقاله تمایز اخلاق اسلامی و غیر اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله تلاش می کند بر مبنای روش تحلیل محتوا در مطالعات مبانی اسلامی از خلال داده های قرآن و حدیث پایه های نظری مبانی تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی را کشف و تحلیل کند. در بخش ادبیات تحقیق به صورت اجمالی به تعاریف در بحث تصمیم گیری و اخلاق پرداخته شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که تصمیم گیری مبتنی براخلاق اسلامی می تواند در بهینه سازی تصمیم و رفتار مدیران و سازمانها تاثیر جدی بگذارد.
این پژوهش با تحلیل مباحثی از مبانی نظری تصمیم گیری و اخلاق و ابعاد اخلاق اسلامی و تمایز اخلاق نظری و عملی و مصداق اخلاق بنیانی و اجتماعی و فردی به دنبال پاسخ به این سوال است: «پایه های نظری تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی کدام است ؟».