مقاله بررسی پایداری تغییرات غیرعادی در اجزای سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی پایداری تغییرات غیرعادی در اجزای سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایداری سود
مقاله جزء تعهدی سود
مقاله جریان وجه نقد آزاد
مقاله تغییرات غیرعادی در مانده وجه نقد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فغانی ماکرانی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که افراد آن ها را در تصمیم گیری مد نظر قرار می دهند. اطلاعات مربوط به اجزای سود مهم بوده و به پیش بینی سود آینده کمک می کند. با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی اجزای آن، هدف این تحقیق بررسی پایداری اجزای سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور چهار فرضیه تدوین و داده های مربوط به ۱۴۷ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تغییرات غیرعادی منفی در مانده وجه نقد پایداری بیشتری نسبت به تغییرات غیرعادی مثبت دارد، و همچنین تغییرات غیرعادی منفی و تغییرات غیرعادی مثبت نسبت به اقلام تعهدی از پایداری بیشتری برخوردار می باشند.