مقاله بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی شده ابزار غربالگری زمین خوردن وحوادث در منزل (Home FAST) در سالمندان ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در توانبخشی نوین از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی شده ابزار غربالگری زمین خوردن وحوادث در منزل (Home FAST) در سالمندان ایرانی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افتادن
مقاله Home FAST
مقاله سالمند
مقاله غربالگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مغفوری بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی مهربان افسون
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده قربان
جناب آقای / سرکار خانم: امینیان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مشکلات شایع در افراد سالمند افتادن می باشد. برنامه های پیشگیری از افتادن بر اصلاحات محیطی تاکید دارد که در آن ابزاری روا و پایا استفاده می شود که با فرهنگ های مختلف سازگار باشد. Home FAST یکی از این ابزارهای روا و پایای در دسترس می باشد که جهت شناسایی افراد سالمند که در معرض خطر افتادن در خانه هستند استفاده می شود.
روش بررسی: در این مطالعه از روش ارزیابی بین المللی کیفیت زندگی (International Quality of life Assessment: IQOLA) جهت روایی تست Home FAST استفاده شده است. بعد از انجام ترجمه های پیشرو و برگردان، تست به ۵ کارشناس کاردرمانی جهت بررسی روایی محتوا داده شد.
۶۰منزل از افراد سالمند ۶۵ سال به بالا در ۵ منطقه جغرافیایی شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. دو کارشناس کاردرمانی منازل را جهت بررسی پایایی بین آزمونگر و آزمون باز آزمون با فاصله یک هفته ای مورد بازدید قرار دادند.
یافته ها: توافق میان نظر کارشناسان در خصوص روایی ابزار غربالگریHome FAST ، با اطمینان بیش از ۹۶% وجود داشت. همچنین همبستگی آزمون- باز آزمون ابزار غربالگری Home FAST با ضرایب مطلق و نسبیICC=0.72  و SEM=0.84 و همبستگی بین آزمونگران با ضرایب مطلق و نسبیICC=0.88  و SEM=0.54 معنی دار بوده که نشان دهنده پایایی بالای این آزمون است.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که این ابزار از پایایی و روایی بالایی برخوردار می باشد. این یافته ها از این نظر قابل انتظار بوده اند که ماده های آزمون متناسب با اهداف پیشگیری از افتادن بودند.این ابزار می تواند به عنوان ابزاری مناسب در اختیار متخصصان قرار گیرد.