مقاله بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مرتبط با موضوعات روستایی در دانشگاه تهران (۱۳۹۰-۱۳۷۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۶۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مرتبط با موضوعات روستایی در دانشگاه تهران (۱۳۹۰-۱۳۷۹)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایان نامه
مقاله تحلیل محتوا
مقاله توسعه روستایی
مقاله دانشگاه تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزآبادی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: پیری صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدرسول
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان وندی شاپور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته های برنامه ریزی روستایی، توسعه روستایی و ترویج و توسعه روستایی در دانشکده های جغرافیا، علوم اجتماعی و کشاورزی دانشگاه تهران، در طول بیش از یک دهه (۹۰-۷۹) انجام شده است. اطلاعات از طریق مراجعه به دانشکده های مذکور و مطالعه ۲۹۸ پایان نامه در کتابخانه، به صورت تمام شماری گردآوری شده است. اطلاعات به دست آمده به لحاظ رشته تحصیلی، تعداد پایان نامه ها، جنسیت پژوهشگران، سال دفاع، روش پژوهش و توزیع استانی انجام پایان نامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل، توصیفی و تحلیل محتوای موضوعی پایان نامه ها است. سپس موضوعات پایان نامه ها در قالب ۲۴ کد دسته بندی شده است. برخی از نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است: بیشترین تنوع موضوعی، در گروه برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا و کمترین میزان آن، در گروه توسعه روستایی دانشکده علوم اجتماعی وجود داشته است. بیشترین بررسی موردی، در روستاهای استان تهران و کمترین آن در روستاهای استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان انجام شده است. به عبارت دیگر، دانشجویان در انجام پایان نامه های خود، کمتر به روستاهای محروم و موضوعاتی همانند جوانان روستایی، جوامع عشایری، مطالعات تاریخی، مطالعات سیاسی، تغییر و تحولات خانواده، تعاونی های روستایی و برنامه ریزی روستایی توجه کرده اند.