مقاله بررسی پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور آلاینده نفت سفید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور آلاینده نفت سفید
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتور مقیاسی
مقاله مدل های هیدرولیکی خاک
مقاله منحنی نگهداشت خاک
مقاله نفت سفید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: همایی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بای بوردی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزیابی کمی ویژگی های هیدرولیکی خاک های آلوده به مشتقات نفتی برای حفاظت بهینه از منابع آب و خاک ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی اثر حضور نفت سفید بر ویژگی های هیدرولیکی خاک بود. بدین منظور، منحنی های نگهداشت و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک برای نفت سفید و آب به ترتیب به وسیله دستگاه ستون آویزان و روش بار ثابت تعیین شدند. پارامترهای منحنی های نگهداشت خاک، برای آب و نفت سفید بر اساس مدل های ون گنوختن، بروکس – کوری و کمپبل برآورد شد. هدایت هیدرولیکی غیر اشباع به عنوان تابعی از پتانسیل ماتریک خاک به وسیله مدل های معلم – ون گنوختن، معلم – بروکس – کوری، بوردین – بروکس – کوری و کمپبل تعیین شد. نتایج نشان داد به دلیل کشش کمتر نفت سفید، این سیال نسبت به آب با نیروی کمتری در خاک نگهداشت می شود. همچنین، مقدار پارامترهای توزیع تخلخل تقریبا بدون تغییر و نقطه ورود هوا در سیستم دو فازی نفت سفید – هوا نسبت به آب – هوا افزایش یافت.نسبت پتانسیل ماتریک خاک برای نفت سفید ۰٫۴۸ پتانسیل ماتریک خاک برای آب در یک حجم مایع خاک یکسان بود. مقدار فاکتور مقیاسی لورت ۰٫۳۹ و فاکتور مقیاسی پیشنهاد شده در این پژوهش ۰٫۴۹ بود که نشان می دهد فاکتور مقیاسی پیشنهادی با دقت بیشتری منحنی نگهداشت سیالات را برآورد می کند. همچنین به دلیل لزوجت بیشتر نفت سفید و نگهداشت کمتر خاک برای این سیال، هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک برای نفت سفید کمتر از آب بود.