مقاله بررسی پارامترهای موثر عملیات حرارتی روی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت تیتانیا – نقره تحت تابش نور مرئی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی پارامترهای موثر عملیات حرارتی روی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت تیتانیا – نقره تحت تابش نور مرئی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوکامپوزیت
مقاله فوتوکاتالیست
مقاله سل – ژل
مقاله دی اکسید تیتانیوم – نقره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیوانلو تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی راد رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدیان کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانیه محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: وحیدشاد یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: شاخصی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، نانوکامپوزیت Ag-TiO2 با غلظت بهینه ۱% به روش سل – ژل سنتز و تهیه گردید. از رودامین B جهت فعالیت فوتوکاتالیستی استفاده شد. نمونه های تولید شده با توجه به آنالیز حرارتی افتراقی در چندین دمای مختلف (۲۶۶، ۳۳۸، ۳۹۰، ۴۸۵، ۶۰۰ و ۷۰۰ oC) به مدت ۲ ساعت تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. با توجه به نتایج پراش پرتوهای ایکس و آنالیز حرارتی افتراقی، نمونه های تولید شده در دمای ۵۳۰ oC و در زمان های مختلف (۰٫۵، ۱، ۲، ۴ و ۶ ساعت) عملیات حرارتی شدند. بهترین نمونه از لحاظ عملکرد تخریب در بین نمونه های تولید شده، نمونه ای بود که در دمای ۵۳۰ به مدت ۱ ساعت عملیات حرارتی شده بود. نکته حائز اهمیت عملکرد بهتر نمونه فوق نسبت به نانو دی اکسید تیتانیوم صنعتی تولیدی شرکت دگوسا بود. فاز Ag2Ti4O9 در دمای محیط سنتز شد و با توجه به نتایج تست تخریب به نظر می رسد این فاز بازده تخریب بسیار بیشتری نسبت به فاز آناتاز داشته باشد. مشخصه یابی نانوذرات Ag-TiO2 در کار حاضر بوسیله دستگاه های SEM،XRD ، DTA وPL  انجام گرفت.