مقاله بررسی پارامترهای موثر در تعیین تنش های پسماند در صفحات فلزی و چندلایه های کامپوزیتی با روش شیارزنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی پارامترهای موثر در تعیین تنش های پسماند در صفحات فلزی و چندلایه های کامپوزیتی با روش شیارزنی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش های پسماند
مقاله روش شیارزنی
مقاله کامپوزیت های پلیمری
مقاله ضرایب نرمی
مقاله تحلیل اجزا محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکریه محمودمهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری رکن آبادی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش شیارزنی یکی از روش های پرکاربرد در اندازه گیری تنش های پسماند است که طی آن شیاری در چند مرحله در قطعه مورد نظر ایجاد شده و کرنش های آزاد شده در هر مرحله به وسیله کرنش سنج ثبت می شود. ارتباط بین کرنش های ثبت شده و تنش های پسماند به وسیله ماتریس ضرایب نرمی صورت می گیرد. در این تحقیق به کمک روش اجزای محدود، پارامترهای موثر در محاسبه مقادیر ضرایب نرمی برای صفحات فلزی ایزوتروپیک و همچنین چند لایه های کامپوزیتی بررسی شده است. در ابتدا فرایند شبیه سازی برای صفحات ایزوتروپیک به صورت دو و سه بعدی انجام گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر تطابق کامل نتایج دو مدل است. برای محاسبه ضرایب نرمی نیاز به محاسبه کرنش متوسط در محل کرنش سنج است. برای این کار از روش های مبتنی بر کرنش و مبتنی بر جا به جایی استفاده شده است. همچنین با مقایسه ترک و شیار، تاثیر عرض شیار بر ضرایب نرمی بررسی شده است. سپس میزان کرنش ثبت شده توسط کرنش سنج های با طول اندازه گیرهای مختلف مقایسه و مشخص شد با استفاده از کرنش سنج های با طول اندازه گیر کمتر، میزان کرنش ثبت شده افزایش یافته و در نتیجه خطای اندازه گیری کاهش می یابد. در نهایت با استفاده از مدل سه بعدی ارائه شده ضرایب نرمی برای دو چندلایه ای کامپوزیتی کربن-اپوکسی و شیشه-اپوکسی تعیین شده اند.