مقاله بررسی پارامترهای موثر بر زینتر دو مرحله ای پیزوسرامیک عاری از سرب نایوبات پتاسیم-سدیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی پارامترهای موثر بر زینتر دو مرحله ای پیزوسرامیک عاری از سرب نایوبات پتاسیم-سدیم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیزوسرامیک عاری از سرب KNN
مقاله زینتر دو مرحله ای
مقاله چگالی
مقاله تخلخل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مباشرپور ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: عبادزاده تورج
جناب آقای / سرکار خانم: امیری زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فیض پور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرامیک های پیزوالکتریک سربی که شامل درصد بالایی سرب می باشند، به دلیل سمی بودن سرب و ایجاد مشکلات مختلف محیط زیستی، تلاش های گوناگونی برای جایگزینی این سرامیک ها صورت گرفته است. در این مقاله ابتدا پودر پیزوسرامیک عاری از سرب نایوبات پتاسیم- سدیم (KNN) به عنوان ترکیب کاندید برای جایگزینی پیزوسرامیک های پایه سربی با روش متداول حالت جامد سنتز شد و سپس پارامترهای موثر بر زینتر دو مرحله ای این سرامیک – از جمله دمای مرحله اول (T1)، دمای مرحله دوم (T2)، مدت زمان نگهداری در دمای T2 مطالعه شد. همچنین تاثیر زینتر دو مرحله ای بر ریزساختار و چگالی این ترکیب نیز بررسی گردید. بررسی های انجام شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در کنار اندازه گیری چگالی نمونه ها حاکی از آن بود که با زینتر دو مرحله ای KNN می توان ریزساختار را به نحوی کنترل نمود که بتوان به چگالی هایی تا %۹۵٫۳ چگالی تئوری دست یافت، این مقدار نسبت به چگالی نمونه های زینتر شده متداول که اغلب در حدود %۹۳٫۵ می باشد، افزایش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. این در حالی است که مدت زمان نگه داری در دمای T2 با آنچه عموما برای زینتر متداول سرامیک KNN استفاده می گردد، فقط دو برابر است، در صورتی که زینترهای دو مرحله ای تاکنون در مدت زمان های طولانی زینتر انجام می شده است. همچنین این افزایش چگالی در زینتر دو مرحله ای همراه با کاهش درصد تخلخل (%۲٫۴۵) و کاهش میانگین اندازه دان (۳٫۷۲ mm) وده است، در صورتی که مقادیر درصد تخلخل و میانگین اندازه دانه برای زینتر معمولی %۶٫۴۸ و ۶٫۴۸ mm می باشد. لذا نتایج نشان می دهد که زینتر دو مرحله ای می تواند به عنوان یک روش مناسب برای زینتر پیزوسرامیک عاری از سرب KNN محسوب گردد.