مقاله بررسی پارامترهای موثر بر خواص کیفی کشمش حاصل از انگور بی دانه قرمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی پارامترهای موثر بر خواص کیفی کشمش حاصل از انگور بی دانه قرمز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت کشمش
مقاله آماده سازی
مقاله دما
مقاله سرعت جابه جایی هوا
مقاله خشک کردن جابه جایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی پرشکوهی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دستیابی به شرایط بهینه در فرآیند خشک کردن می تواند اثر مهمی بر زمان فرآوری و بهبود شاخص های کیفی این محصول داشته باشد. پارامترهای دما، سرعت جابه جایی هوای گرم و روش آماده سازی محصول، عوامل اصلی موثر بر فرآیند خشک شدن انگور محسوب شده، نقش مهمی در کیفیت محصول نهایی ایفا می کنند. در این تحقیق، اثرات دما در چهار سطح ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد، سرعت جابه جایی هوای گرم در سه سطح ۱، ۲ و ۳ متر بر ثانیه و روش آماده سازی محصول در چهار سطح بدون آماده سازی، آماده سازی با آب داغ، آماده سازی با کربنات پتاسیم ۵% و ۰٫۴% روغن زیتون و آماده سازی با هیدروکسید سدیم ۰٫۵% بر روی شاخص های کیفی کشمش حاصل از خشک شدن انگور بی دانه قرمز، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، نشان داد پارامترهای دما، سرعت جابه جایی هوا و روش آماده سازی محصول، اثرات بسیار معنی داری بر شاخص قهوه ای شدن، بازآبپوشی و چروکیدگی دارند. پارامترهای دما و آماده سازی بر روی اسیدیته، تاثیر معنی دار دارند. در مجموع، کشمش هایی که با روش آماده سازی آب داغ، آماده سازی با کربنات پتاسیم ۵% و ۰٫۴% روغن زیتون و آماده سازی با هیدروکسید سدیم ۰٫۵% در دمای ۹۳ درجه سانتی گراد، در دمای ۷۰oC به دست آمده اند، دارای کیفیت بهتری می باشند.