مقاله بررسی پارامترهای اسپیرومتری و شکایات تنفسی کارگران کوره های آجرپزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۶۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی پارامترهای اسپیرومتری و شکایات تنفسی کارگران کوره های آجرپزی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوره آجرپزی
مقاله گرد و غبار
مقاله اسپیرومتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: صابری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قهری اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کارگران کوره های آجرپزی در تماس با گرد و غبار می باشند و این گرد و غبار می تواند بر روی سیستم تنفسی آنها تاثیرگذار باشد. این مطالعه با هدف بررسی شکایات تنفسی و شاخص های اسپیرومتری در تعدادی از کارگران شاغل در کوره های آجرپزی انجام گرفت.
روش کار: این مطالعه به صورت مورد شاهدی در ۵۱ کارگر شاغل در چند کوره آجرپزی به عنوان مورد و ۵۶ کارگر صنایع غذایی به عنوان گروه شاهد انجام گرفت. در این مطالعه از پرسش نامه علایم تنفسی برای ارزیابی مشکلات تنفسی و از اسپیرومتری به عنوان یکی از روش های استاندارد برای بررسی عملکرد ریه استفاده شد.
یافته ها: شکایت های تنفسی در گروه مورد، به طور معنی دار بیشتر از گروه شاهد بود. همچنین سایر شاخص های اسپیرومتری مورد مطالعه به جز FEV1/FVC به طور معنی دار کمتر از گروه شاهد بود (p<0.05).
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که مواجهه با گرد و غبار می تواند منجر به افزایش شکایات تنفسی و نیز اختلالات اسپیرومتری در کارگران شاغل در کوره های آجرپزی گردد.