مقاله بررسی پارامترهای اسپیرومتری دانش آموزان دختر راهنمایی چاق در مقایسه با وزن طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۲۶۳ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی پارامترهای اسپیرومتری دانش آموزان دختر راهنمایی چاق در مقایسه با وزن طبیعی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله وزن طبیعی
مقاله پارامترهای اسپیرومتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی عفت
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرفرد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: چاقی یک مشکل جدی برای سلامت عمومی است. بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری ریوی با پدیده چاقی ارتباط مستقیم دارند و درصد قابل ملاحظه ای از مرگ و میرهای سالانه را موجب می شود. بنابراین به نظر می رسد که چاقی و درصد چربی بدن با مشکلات تنفسی همراه است. لذا هدف این مطالعه بررسی پارامترهای اسپیرومتری دانش آموزان دختر راهنمایی چاق در مقایسه با وزن طبیعی آنهاست.
روش بررسی: ۲۸۳ دانش آموز دختر راهنمایی شهرستان اصفهان (سن ۱۲٫۷۹±۰٫۸۸ سال، شاخص توده بدنی ۲۰±۳۹٫۹ کیلوگرم بر متر مربع) به طور تصادفی خوشه ای انتخاب و بر اساس صدک های شاخص توده بدنی (CUT OFF، BMI) و سن انتخاب و در سه گروه چاق (۵۰ نفر) برابر با صدک ۹۵£BMI، اضافه وزن (۶۲ نفر) برابر با صدک ۸۵³BMI£۹۵، و وزن مطلوب (۱۷۱ نفر) برابر با ۱۵³BMI£۸۵ قرار گرفتند. پارامترهای اسپیرومتری با استفاده از اسپیرومتری مدل جی گر اندازه گیری شد.
یافته ها: میانگین ظرفیت ها و حجم های ریوی در سه گروه دانش آموزان با وزن طبیعی، اضافه وزن و چاق متفاوت بود، بطوری که افزایش معناداری در عملکرد ریوی دانش آموزان با وزن طبیعی و کاهش معناداری در گروه های اضافه وزن و چاق مشاهده شد. نتایج آزمون تعقیبی LSD نیز نشان داد که عملکرد ریوی دانش آموزان گروه طبیعی بزرگتر از دانش آموزان اضافه وزن و چاق است.
نتبجه گیری: نتایج نشان داد که چاقی بر روی عملکرد ریوی تاثیر ویژه ای دارد و باعث کاهش ظرفیت ها و حجم های ریوی می شود. با این حال هنوز مکانیسم دقیق آن به خوبی مشخص نشده است و نیاز به تحقیقات بیشتری در این حیطه می باشد.