مقاله بررسی پاتولوژیک توده های پستانی در سنین قبل و بعد از یائسگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم مهر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی پاتولوژیک توده های پستانی در سنین قبل و بعد از یائسگی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاتولوژی
مقاله توده پستان
مقاله یائسگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهیلی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بسطامی پری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یائسگی، پدیده ای دائمی و با اهمیت در دوران زندگی زنان است که زمان ایجاد آن تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. در این دوره به دلیل تغییرات هورمونی، افراد مستعد مشکلات قلبی – عروقی و همچنین توده و سرطان های پستان و اندومتر می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی پاتولوژی های پستانی موجود در دوره قبل و بعد از یائسگی انجام شد.
روش کار: در این مطالعه، تعداد ۳۱۰ نمونه پاتولوژی پستان از زنان مراجعه کننده به مرکز پاتولوژی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۱ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش، بیمارانی بودند که تحت توده برداری، عمل جراحی ماستکتومی رادیکال و برداشت غدد لنفاوی، ماستکتومی کامل و ناکامل قرار گرفته بودند و اطلاعات پاتولوژی آنها در آزمایشگاه ثبت شده بود. اطلاعات مربوط به معاینه فیزیکی و اطلاعات فردی بیماران و علت مراجعه آنان از طریق مطالعه پرونده های الکترونی و در صورت لزوم، از طریق تماس با افراد استخراج شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: به طورکلی شایعترین یافته های پاتولوژیک در زنان بالای ۴۰ سال به ترتیب، فیبروآدنوما
(%۲۸٫۷) و داکتال کارسینوما (%۲۷٫۳) بود که فیبروآدنوم (%۳۹٫۲) در مرحله پیش از یائسگی و داکتال کارسینوما (%۳۴٫۴) در مرحله پس از یائسگی، شایعترین یافته ها بودند.
نتیجه گیری: شایعترین توده ها پیش از یائسگی از نوع خوش خیم و پس از یائسگی، از نوع بدخیم است. لذا انجام معاینات دوره ای منظم و پیگیری های ماموگرافیک در سنین یائسگی ضروری می باشد.