مقاله بررسی یک ساله شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با استرس شغلی در کارکنان اداری (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۹۴ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی یک ساله شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با استرس شغلی در کارکنان اداری (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسکلتی عضلانی
مقاله استرس شغلی
مقاله پرسش نامه نوردیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینیان امید
جناب آقای / سرکار خانم: پوریعقوب غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شنبه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی عضلانی شایع ترین مشکل سلامتی گزارش شده شغلی است که باعث صرف هزینه های زیاد و کاهش بهره وری در شاغلین می گردد. اغلب اختلالات اسکلتی عضلانی چند عاملی هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با استرس شغلی در کارکنان اداری انجام شد.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی تعداد ۳۳۲ نفر کارمند اداری مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسش نامه نوردیک و برای ارزیابی استرس شغلی از پرسش نامه استاندارد نوردیک (QPS Nordic 34+) استفاده شد.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان اداری بیش از جمعیت عمومی است و شاخص استرس در افرادی که اختلالات اسکلتی عضلانی دارند نسبت به افرادی که مشکل ندارند بیش تر است (p=0.002).
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که استرس شغلی یک ریسک فاکتور برای اختلالات اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی محسوب می شود.