مقاله بررسی یافته های بالینی سندروم نونان در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۵۵۵ تا ۵۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی یافته های بالینی سندروم نونان در ایران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندروم نونان
مقاله کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک
مقاله کوتاهی قد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: متقی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ملک آرا سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندروم نونان توسط دکتر ژاکلین نونان در حدود چهل سال قبل، معرفی شده که با کوتاهی قد، چهره دیسمورفیک، اختلالات قلبی مشخص می شود. تنوع بسیاری در فنوتیپ این بیماران وجود دارد.شیوع این سندروم حدود ۱در ۱۰۰۰_۲۵۰۰ تخمین زده می شود. ویژگی های اصلی بیماران مبتلا به این سندروم شامل چهره خاص، بد شکلی های قفسه سینه و ستون فقرات، قد کوتاه، نقایص قلبی که اکثرا همراه با استنوز پولمونر و کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک هستند.
روش کار: دراین مطالعه به بررسی شیوع علائم مهم بالینی در۲۰ بیمار مبتلا به سندروم نونان تشخیص داده شده در درمانگاه غدد اطفال بیمارستان امام رضا سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۲ پرداخته شده است. بیماران اکوکاردیوگرافی شده و اطلاعات پرسشنامه ای با نرم افزار SPSS و اکسل تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: در ۷۰% بیماران تغییرات تیپیک چهره وجود داشت. ۷۰% قد کوتاه، ۴۵% مشکلات قلبی ماژور، ۲۵% دفورمیتی قفسه سینه و حدود نیمی از بیماران کند ذهنی داشتند.
نتیجه گیری: به نظر میرسد اگرچه علایم کلی سندرم نونان در بیماران مشابه با سایر کشورهاست ولی شیوع و بروز هر یک از علایم تفاوتهای قابل توجهی داشته استکه برای تشخیص بهتر این سندرم توجه به آنها ضروری است.