مقاله بررسی و نقد نظریه حسن و قبح شرعی امام الحرمین جوینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اندیشه دینی از صفحه ۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی و نقد نظریه حسن و قبح شرعی امام الحرمین جوینی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه امر الاهی
مقاله حسن و قبح شرعی و الاهی
مقاله امام الحرمین جوینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهان اسلام اشاعره متقدم و به ویژه امام الحرمین جوینی در شمار حامیان تقریر علی از نظریه امر الاهی یا نظریه حسن و قبح شرعی محسوب می شوند. از منظر جوینی، خوبی و بدی امور بر اساس امر و نهی الاهی قابل تبیین هستند و در واقع، خوبی و بدی امور چیزی جز امر و نهی الاهی نیست. گرچه نظریه امر الاهی به طور عام، و تقریر علی آن به طور خاص، حاوی بصیرت های قابل توجهی است، اما کاستی های فراوان آن، پذیرش این نظریه را به عنوان دیدگاه اخلاقی جامع دشوار می سازد.