مقاله بررسی و نقد عوامل موثر در فرآیند توسعه جامعه شناسی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاری از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی و نقد عوامل موثر در فرآیند توسعه جامعه شناسی در ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله جامعه شناسی
مقاله مادر شهر
مقاله اقمار
مقاله علم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ودیعه ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با رشد و توسعه جامعه شناسی در فرآیند نوسازی علمی و اجتماعی در ایران، نقد و ارزیابی این شاخه علمی نیازمند توجه همه جانبه می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه های «فرانک» و «کل» به نقد و بررسی عوامل موثر در فرآیند توسعه جامعه شناسی در ایران پرداخته است تا تحلیلی جامع تر از روند توسعه جامعه شناسی در ایران ارائه گردد.
این امر مستلزم آن بود تا نظرات این دو متفکر به خوبی شناخته شده، آنگاه جایگاه جامعه شناسی در ایران طبق نظرات آن ها مشخص شده و سپس به تبیین فرآیند توسعه این علم در ایران پرداخته شود.
روش پژوهش هم روش اسنادی است که داده ها پس از گردآوری طبقه بندی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
نتایج پژوهش نشانگر آن است که علیرغم فعالیت هایی که در راستای توسعه جامعه شناسی صورت گرفته، اما این رشته نتوانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد و توسعه آن، توسعه ای وابسته و پیرامونی است و لذا این علم در ایران توان پاسخگویی کامل و اساسی به نیازها و ضرورت های جامعه در حال تحول ما را ندارد.