مقاله بررسی و نقد آموزه های اجتماعی در اندیشه مولانا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی و نقد آموزه های اجتماعی در اندیشه مولانا
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولانا
مقاله مثنوی
مقاله ارزش های اجتماعی
مقاله خانواده
مقاله دین
مقاله حکومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسومی طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت و عمق اندیشه ها و آرای جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا به گونه ای است که در هر عصری و هر نسلی به مقتضای اوضاع ادبی و معرفتی واکاوی و بازشناسی می شود.
امروزه به رغم گذشت هشت قرن از زندگی و مرگ مولانا، هنوز او را در شمار بزرگان تاثیرگذار بر سپهر معرفت زمانه می یابیم.
مقاله حاضر از طیف های متنوع اندیشه ورزی مولانا به بررسی و تحلیل و کاوش در آموزهای اجتماعی فکر او می پردازد و از آن میان نیز بر استخراج و تحلیل مضامین مرتبط با نهادهای اجتماعی در مثنوی معطوف است.
روش تحقیق تحلیل محتواست و ابیات مثنوی واحد بررسی و شمارش تلقی شده است. از مجموع آثار منثور و منظوم مولوی، کتاب پرارج مثنوی مبنای تحلیل محتوا قرار داده شده و شیوه تحلیل و کیفی است و در مقیاس محدود و در سطح توصیفی از تحلیل کمی استفاده شده است.