مقاله بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۳۵۱ تا ۳۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاهش زیستی
مقاله آهن دو
مقاله .Shewanella sp

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربان زاده نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: لکزیان امیر
جناب آقای / سرکار خانم: حق نیا غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاهش زیستی یک فرایند مهم است که بر بسیاری از ویژگی های کانی های آهن دار و چرخه بیوژئوشیمیایی آهن در اکوسیستم های طبیعی تاثیر دارد. اکسی هیدروکسیدها و فیلوسیلیکاتهای آهن دار دو منبع عمده آهن در خاکها، سنگها و ته نشستها بوده که توانایی کاهش زیستی را در طول زمان دارا می باشند. در این مطالعه به بررسی و مقایسه فرایند کاهش زیستی در دو منبع عمده آهن (اکسیدها و فیلوسیلیکاتها) در حضور باکتریShewanella sp.  پرداخته شد. به این منظور آزمایشی با شانزده تیمار شامل کاهش زیستی گئوتیت، هماتیت و دو نوع نانترونیت با و بدون ناقل الکترون (AQS) و تیمارهای شاهد (شامل تیمارهای فوق بدون باکتری) با سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که کاهش زیستی در حضور AQS در کانی های گئوتیت، هماتیت و دو نوع نانترونیت افزایش یافت. درصد کاهش زیستی در حضور AQS به ترتیب در (NAu-2)، (NAu-1)، هماتیت و گئوتیت به ۲۱، ۹، ۳ و ۸٫۷ درصد رسید. این نتایج حاکی از آن بود که زمانی که اکسیدهای آهن (گئوتیت و هماتیت) و سیلیکاتهای آهن دار شکل غالب آهن فریک قابل دسترس در خاکها و ته نشستهای زیرسطحی هستند، باکتری Shewanella sp. قادر به بقا و تولید مقادیر چشمگیری از آهن دو می باشد. نتایج همچنین نشان داد که در شرایط یکسان کاهش زیستی (غلظت گیرنده و دهنده الکترون و تعداد مساوی سلول باکتری) اندازه و سطح ویژه کانی نقش کلیدی در راندمان کاهش زیستی بازی می کنند.