مقاله بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن با توجه به عملیات مدیریتی و احیایی آبخیزداری (مطالعه موردی: سه حوضه ریمله، پخش سیلاب رومشگان و آبخوانداری کوهدشت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۳۹۷ تا ۴۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن با توجه به عملیات مدیریتی و احیایی آبخیزداری (مطالعه موردی: سه حوضه ریمله، پخش سیلاب رومشگان و آبخوانداری کوهدشت)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترسیب کربن
مقاله تغییرات اقلیمی
مقاله عملیات مکانیکی
مقاله عملیات بیولوژیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشنی زند مهران
جناب آقای / سرکار خانم: پرویزی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخ وندی سیدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغییرات اقلیمی، باعث گرم شدن زمین به میزان ۱٫۴ درجه سانتی گراد، در قرن جاری به عنوان واقعیتی محسوس برآورد شده و باعث تسریع و سیر قهقرایی منابع اراضی (خاک، آب و منابع زیستی) به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان و از جمله کشورمان خواهد گردید. این امر ناشی از افزایش سالانه ۱٫۷ درصدی غلظت گازهای گلخانه ای کربنی هواست. تنها راهکار شناخته شده، ترسیب کربن توسط اکوسیستمهای خاکی با ابزارهای مدیریتی کارا، نظیر عملیات کارآمد مکانیکی و بیولوژیکی آبخیزداری است. به منظور برآورد میزان ترسیب کربن سه حوضه ریمله، حوضه پخش سیلاب رومشگان و حوضه آبخوانداری کوهدشت به عنوان سه سایت معرف انتخاب شدند که در حوضه ریمله، ۳ پروفیل، حوضه آبخوانداری ۴ پروفیل و حوضه پخش سیلاب ۳ پروفیل حفر گردید. برداشت خاک از عمقهای ۰ تا ۲۵ و ۲۵ تا ۵۰ سانتی متری انجام شد. برای تعیین جرم مخصوص ظاهری (Bd) از روش core sample استفاده شد. سپس با روش والکی بلاک میزان ترسیب کربن در واحد سطح تعیین گردید. این میزان با واحد تن در هکتار، برای سه حوضه معرف ریمله، رومشگان و کوهدشت به ترتیب ۴۵٫۷، ۷۸٫۴ و ۵۴٫۸ و میانگین نمونه های شاهد ۲۶ تن در هکتار برآورد شد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل های آماری در محیط نرم افزارهای اکسل، مینی تب و SPSS نشان دهنده اختلاف معنی دار در میزان ترسیب کربن در سایت های مختلف می باشد. در مجموع سایت پخش سیلاب رومشگان با میزان ترسیب کربن ۷۸٫۴ تن در هکتار پروژه موفقی از لحاظ ترسیب کربن با اعمال مدیریتی کارا و انجام عملیات های مکانیکی و بیولوژیکی آبخیزداری است.