مقاله بررسی و مقایسه میزان اسیدهای آمینه موجود در پوست سگ های مبتلا به درماتوفیتوزیس نسبت به سگ های سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۲۶۷ تا ۱۲۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه میزان اسیدهای آمینه موجود در پوست سگ های مبتلا به درماتوفیتوزیس نسبت به سگ های سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لایه شاخی
مقاله درماتوفیتوزیس
مقاله اسید آمینه
مقاله سگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری آرین نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی رفیعی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزرأی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لایه شاخی پوست شامل سلول های کراتینوسیت میباشد که اولین سد دفاعی در برابر ورود میکروارگانیسم های پاتوژن است. شناسایی ترکیبات موجود در لایه شاخی می تواند اطلاعات زیادی در مورد مقاومت و عدم مقاومت در برابر عفونت های سطحی بدهد. لایه شاخی میزان اسید امینه بالایی دارد که می تواند به عنوان منبع نیتروژنی برای رشد و کلونیزاسیون درماتوفیت ها استفاده شوند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه میزان اسیدهای آمینه موجود در سگ های مبتلا به درماتوفیتوزیس نسبت به سگ های سالم می باشد. ۳۰ قلاده سگ مبتلا به درماتوفیتوزیس به عنوان گروه تیمار و ۳۰ قلاده سگ سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. پس از تایید ابتلا به درماتوفیتوزیس در سگ های مبتلا، از ناحیه سالم نزدیک ناحیه مبتلا، نمونه خراشیده پوستی به روش (scraping test) جمع آوری شده و از گروه کنترل نیز نمونه تهیه گردید و روش (HPLC) انجام گرفت. در این بررسی تفاوت معنی داری بین میزان آسپارتیک اسید، سرین و آسپارژین در دو گروه مبتلا و شاهد بدست آمد. در مورد سایر اسیدهای آمینه تفاوت معنی داری ملاحظه نشد. به نظر می رسد آسپارتیک اسید نقش ممانعتی در رشد و کلونیزاسیون درماتوفیت ها دارد و میزان آن در پوست سگ های بیمار کمتر ازسگ های سالم می باشد. سرین و آسپارژین در گروه بیمار بیشتر و نقش تحریکی در رشد و کلونیزاسیون درماتوفیت ها دارند گمان می رود با استفاده از خواص ممانعتی آسپارتیک اسید بتوان داروهای ضد قارچی موثرتر برای موارد مزمن این بیماری ساخت.